• Oitbacka gård Orangeri

Orangeri

Oitbacka gårds gamla vinterträdgård, d.v.s. Orangeriet, blev färdigt år 1895 på basis av riktingar utförda av arkitekt Waldemar Aspelin (1854-1923) Aspelin har bl.a. ritat Fiskars Lokal och Sädesmagasin (1896 och 1902), Fazers sötsaksfabrik på Fabriksgatan i Helsingfors (1898), Donners hus i Kronohagen samt Aulankos utkikstorn i granit (1906-1907).

Ursprungligen bestod Orangeriet av endast trädgårdsmästarbostad samt växthus av glas, men i början av 1900-talet utvidgades huset med en oval vinterträdgård. Ritningarna till denna utfördes av kyrkslättbon arkitekt Jarl Eklund, som före grundandet av egen byrå, arbetade på den legendariske arkitektbyrån Geselius-Lindgren-Saarinen.

Förutom hästuppfödning hade gårdens huvudman Feodor Kiseleff ett brinnande konstintresse. Under hans tid anläggdes förutom det ståtliga stallet en ladugård i tre våningar samt ett karaktärshus i italiensk stil. Alla tegel kom från det egna tegelbruket och fasaderna rappades vita med kalk.

I slutet av 1800-talet besöktes Oitbacka av flere dåtida konstnärer som Viktor Westerholm och Beda Stjernschantz. Båda har både skissat och målat verk med gården som motiv.

Den stora parken planerades under åren 1913-1914 av parkarkitekt J.W. Skogström. Förutom rabatter och perenner uppfördes statyer i brons.