Oitbacka gårds fyrspann

Oitbacka herrgård

Oitbacka är relativt ung som herrgård. Stället har i tiderna hört bl.a. till den närbelägna Esbo gård, men fick sitt nuvarande prägel i slutet av 1800-talet, då fastigheten köptes av den ryska handelssläkten Kiseleff.

Släkten Kiseleff härstammade troligen från Jaroslawska guvernementet i Ryssland, och kom till Finland i medlet av 1700-talet. I början av 1800-talet övertog släkten Helsingfors sockerbruk, som med tiden skulle bli släktens livsverk och inkomstkälla.

Bruket som i tiden grundats i centrala Helsingfors, i det nuvarande Kiseleffska huset vid Senatstorget, måste p g a av säkerhetsskäl (eldfarligt) flytta ut till Tölöviken.

Huset där bruket verkade är numera rivet, men på den plats står idag Finlands nationalopera. Förutom sockerverksamheten, verkade Feodor Pantelejevitsch Kiseleff (1772-1847) även som skeppsredare. Detta för att själv kunna importera råsocker från bl.a. Kuba, Brasilien och Batavia på Java.

År 1819 gifte sig Kiseleff med Louise Margareta Sahlstedt (1799-1879), dotter till officer som under svenska tiden tjänat vid Nylands Lätta Dragoncorps. I sitt äktenskap med Louise Margareta fick Feodor Pantelejevitsch sönerna Nikolai (1820-1883), Feodor (1823-1874), Konstantin (1834-1918) och Anton (1827-1899) samt döttrarna Nadeschda (1821-1887) och Alexandra (1826-1888).

Efter Feodor Pantelejevitsch Kiseleffs död övertogs sockerbruket så småningom av sönerna Nikolai och Feodor, som drev företaget under namnet F.P Kiseleff & Söner.

Nikolai Kiseleff kommer till Oitbacka

I juni 1859 köpte FM, sedermera konsuln och kommerserådet Nikolai Kiseleff egendomen vid Lojärvi sjö i norra Kyrkslätt. Redan kommerserådet ägnade mycket omtanke och intresse för fastigheten, och lät förstora, nybygga och försköna området. Bland dessa nybyggen lät Nikolai, efter ritningar av sin bror Konstantin, under åren 1866-1876 uppföra det nuvarande karaktärshuset i vitrappat tegel.

Efter Nikolai Kiseleffs död den 18 mars 1883 ärvdes Oitbacka av hans änka Olga Kiseleff, född Sirén, samt barnen, sonen konsul Feodor Kiseleff och dottern Nadine, gift med hovrådet Georg Leopold Topelius.

Feodor Kiseleff fortsatte i sin fars fotspår med att förstora och försköna gården. Han lät bl.a. bygga en stor trädgårdsmästarbostad med vinterförvaringsutrymme, d.v.s. ett orangeri, och en ny ladugård för 96 klavbundna djur.

Ladugården - Oitbacka gård

Hästintresset


Feodor Kiseleff intresserade sig särdeles för hästuppföding, och lät under åren 1910-1912 enligt ritningar av Jarl Eklund uppföra ett vitrappat åkstall i delvis två våningar. Stallet rymde 15 spiltor och 19 boxar samt foderlada, selkamrar och bostad för både kusken och stallmästaren. Under åren 1893-1926 uppföddes totalt 186 hästar av bl.a. rasen ardenner. Förutom uppföding existerade under åren 1899-1909 en körskola för utbildning av inhemska kuskar och hästskötare.

Stallet på Oitbacka gård

Topelius och Salenius

År 1926 övergick gården i Guy Topelius ägo. Topelius var systerson till konsul Kiseleff. Efter honom ärvdes Oitbacka av hans änka, fru Anna Topelius, som fram till år 1986 var ensam ägarinna av egendomen. Numera ägs gården av familjen Salenius, som är närbesläktad med Anna Topelius.

Gården omfattar idag ca 350 ha varav åker 90 ha och 230 ha skog.

Skrivet av Isabella Salenius
Källor: gårdens släktarkiv